• Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

  Mehdi A’zam Hazretlerinin “En birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkikî bir surette umuma ders ver­mek, hatta ava­mın da imanını tahkikî yapmak …” tır. “Nur şakirdleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur’da gördüklerinden… Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar.” Mehdi Hazretlerinin “İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya etmektir. Bediüzzaman Hazretlerinin sarığını çıkarmak için zamanın zalimleri çok uğraşmışlar fakat asla muvaffak olamamışlardır. Bu ...

  Devamını Oku »
 • İslam Alemi Acilen İttifak Etmeli

 • Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

 • Hutbe-i Şamiye’nin Tarihçesi

 • Kürt Meselesi – 2

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

  (Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i ci­fir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, va­zife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum: Birisi, ‌لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ‌ yasağına karşı ...

  Devamını Oku »
 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • İftira Hakkında Bir Mektup