• Kürt Meselesi

  Bediüzzaman Hazretlerinin KÜRD MESELESİ Hakkında İkaz ve Tavsiyeleri Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin maddi manevi kalkınması içindi. Oralara nazar-ı dikkati çekebilmek için ünvanını “Kürdî” olarak ilan etmişti. 1908’in başında İstanbul’da Sultan Abdülhamid’e müracaat etti. Doğunun ve orada çoklukla yaşayan Kürdlerin ihtiyaçlarını dile getirdi. Sultan Reşad dahil bütün hükümet ricaline mektuplar yazdı. Sadece onları haberdar etmekle kalmayıp bilfiil teşebbüs etti, tahsisat çıkarttı. Gitti ...

  Devamını Oku »
 • Tarih Tekerrür mü Ediyor?

 • Risale-i Nur’lardan Bu Zamanımıza Bir İkaz ve Müjde!

 • Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

 • Hz. İsa’nın Nüzulu

 • İftira Hakkında Bir Mektup

  YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR (Gayr-ı Münteşir) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’­da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve al­çaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâli­mâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gö­züyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zinâ isnat etmek, en şenî bir günah-ı kebâir ve en zâlimâne bir ci­nayettir, hayat-ı içtimâiye-i ehl-i imanı ...

  Devamını Oku »
 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi