Son Yazilar
 • Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

  Mehdi A’zam Hazretlerinin “En birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkikî bir surette umuma ders ver­mek, hatta ava­mın da imanını tahkikî yapmak …” tır. “Nur şakirdleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur’da gördüklerinden… Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar.” Mehdi Hazretlerinin “İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya etmektir. Bediüzzaman Hazretlerinin sarığını çıkarmak için zamanın zalimleri çok uğraşmışlar fakat asla muvaffak olamamışlardır. Bu ... Devamını Oku »
 • Kürt Meselesi – 2

 • İslam Alemi Acilen İttifak Etmeli

 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

  (Gayr-ı Münteşir) [Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin tasallutu­na dâirdir.] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصٖيبَنَّ الَّذٖينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Aziz kardeşlerim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geç­mesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkın­daki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete meb­nîdir?” diye sual ediyorsunuz. Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü, şimdi da­ire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat, hiç kırmadı­ğım ve dâima faydasını gördüğüm mübarek hatı­ran için Eski Said kafasını muvakkaten başıma sı­kılarak ... Devamını Oku »
 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • Dersim Hadisesi ve Said Nursi

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual